Analityka medyczna

Badania biochemiczne warto wykorzystywać w profilaktyce wielu schorzeń oraz w celu oceny efektywności stosowanych terapii. Gama możliwych badań biochemicznych jest bardzo szeroka. Ocena zmian zachodzących w wybranych składnikach osocza / krwi obwodowej oraz w moczu umożliwia monitorowanie funkcjonowania konkretnych organów oraz układów.

W naszej placówce oferujemy pomiar wybranych parametrów w podziale na grupy zwane profilami:

1. Profil ogólny:

 • morfologia krwi obwodowej
 • ogólne badanie moczu

2. Profil wątrobowy (wskaźniki oznaczane z surowicy krwi)

 • AlAT (aminotransferaza alaninowa)
 • AspaAT (aminotransferaza asparaginianowa)
 • Bilirubina całkowiata
 • GGTP (Gamma-glutamylotransferaza)

3. Profil nerkowy (wskaźniki oznaczane z surowicy krwi)

 • mocznik
 • kreatynina
 • kwas moczowy

4. Profil lipidowy ((wskaźniki oznaczane z surowicy krwi)

 • Cholesterol całkowity
 • Cholesterol HDL
 • Cholesterol LDL
 • Trójglicerydy

5. Profil trzustkowy (wskaźniki oznaczane z surowicy krwi)

 • Amylaza
 • Glukoza

6. Dodatkowe wskaźniki oznaczane z surowicy krwi

 • Poziom żelaza
 • ACP (fosfataza kwaśna całkowita) – wskaźnik rozrostu gruczołu krokowego