Mikroskopowa analiza krwi w jasnym i ciemnym polu widzenia

Analiza opiera się na metodzie oceny krwi, której koncepcję opracował niemiecki biolog prof. Gunter Enderlein (1872-1968). Badanie pozwala wnioskować o obciążeniach będących przyczynami różnych schorzeń i dolegliwości. Do obserwacji wykorzystywane są mikroskopy z jasnym oraz ciemnym polem widzenia. Metoda badania polega na ocenie świeżej próbki krwi pobranej z palca, która umieszczona jest na szkiełku podstawowym i przykryta szkiełkiem nakrywkowym. W odróżnieniu od typowych badań, krew nie jest ani wysuszona, ani utrwalona.

Badanie pozwala ocenić aktualny stan patofizjologiczny organizmu oraz służy ocenie ‘stanu czynnościowego krwi’ i jej odporności na procesy uszkadzające związane np. z niedotlenieniem czy też zmianami środowiska próbki . Stanowi niezastąpione źródło informacji, do celów doboru właściwej metody terapeutycznej.
Dorobek prof. Enderleina polegający na odkryciu powstawania patogennych form mikroorganizmów pod wpływem zmian środowiskowych (zjawisko tzw. cyklogenii mikroorganizmów), prowadzi do kluczowego wniosku mówiącego o tym, iż w przypadku zaburzeń chorobowych należy zwalczać NIE TYLKO czynnik zakaźny, ale PRZEDE WSZYSTKIM stosować terapie, pozwalające na optymalizację środowiska organizmu, ponieważ TYLKO WTEDY zostaną stworzenie warunki korzystne dla powrotu do zdrowia.

Dla jakości badania niesłychanie ważna jest jakość sprzętu badawczego. W placówce naszej, na skutek licznych doświadczeń z obserwacjami mikroskopowymi prowadzimy badania na wyselekcjonowanym sprzęcie wysokiej jakości.
Do obserwacji w ciemnym polu widzenia wykorzystujemy mikroskop badawczy HUND WENTZLAR (kraj pochodzenia: Niemcy) zaś do obserwacji w jasnym polu widzenia mikroskop badawczy OLUMPUS BX46 wraz z kamerą DP26 (kraj pochodzenia: Japonia)

Jedynie wyrafinowana jakość elementów optycznych sprzętu badawczego umożliwia prawidłową ocenę ilościową i jakościową badanego preparatu, co bezpośrednio przekłada się na celowość stosowanych terapii.

…”mikroby są niczym, środowisko jest wszystkim”…
słowa przypisywane L. Pasteur-owi na łożu śmierci