Terapia homeopatyczna

Homeopatia jest dyscypliną biomedyczną stworzoną przez niemieckiego lekarza
Dr. Samuela Hahnemann-a (1755-1843)

Homeopatia zyskuje popularność na całym świecie ze względu na fakt iż jest całkowicie naturalnym systemem ochrony zdrowia, w którym doboru właściwego leku homeopatycznego dokonuje się na drodze specyficznej analizy pełnego - wielopoziomowego obrazu dolegliwości, a nie tylko sumy objawów.

Stosowane leki pochodzą w 100% z Natury i oparte są o rozcieńczenia materiału pochodzenia mineralnego, roślinnego lub zwierzęcego. Ideą bowiem LECZENIA AŻ DO WYZDROWIENIA jest zastosowanie dawek minimalnych – terapeutycznie skutecznych, jednocześnie nie-toksycznych dla organizmu poddawanemu terapii.

Główny zarzut przeciwników metody mówi, że lek w dużym rozcieńczeniu nie może skutecznie stymulować organizmu ludzkiego i porównują z efektem placebo.
Porównywanie skuteczności terapii homeopatycznej z tzw. efektem placebo (z powodu rozcieńczeń powyżej liczby Avogadro czyli brakiem substancji pierwotnej) jest merytorycznym błędem, gdyż skuteczność znacznych, zdynamizowanych rozcieńczeń została doświadczalnie potwierdzona w przypadku zwierząt, niemowląt oraz w dziedzinie rolnictwa o nazwie Agrohomeopatia.

Wyjaśnienie "jak działają leki homeopatyczne" związane jest nieodłącznie ze zjawiskiem HORMEZY zdefiniowanej i opisanej przez Calabrese’a i Boldwina– parę amerykańskich naukowców z Massachusets University ((E.J.Calabrese, L.A.Baldwin, “Defining hormesis”,Human Ex. Toxicol. 21 (2002) 91-97) : publikacja

Zgodnie z definicją, HORMEZA jest zjawiskiem reakcji organizmu na małe dawki toksyn, a także promieniowania jonizującego. Zjawisko to polega na stymulacji organizmu w zakresie małych dawek (toksyn, promieniowania) i hamowania jego funkcji życiowych w obszarze dużych dawek (czytaj więcej w publikacji prof. dr hab. Ludwika Dobrzyńskiego z Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku pt. „Hormeza – zjawisko powszechne i powszechnie nieznane“

Naukowe podstawy wyjaśniające skuteczność terapii homeopatycznej związane są z Biologią Kwantową. Już dwukrotnie na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu odbyła się w Polsce Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona Elektromagnetycznemu Polu Biologicznemu Człowieka . Konferencje zgromadziły grono badaczy i naukowców z różnych części świata, którzy przedstawili poruszające wyniki badań dowodzących niepodważalnej roli zjawisk elektromagnetycznych w homeostazie żywych układów biologicznych
Zobacz raporty z konferencji:

O czynniku stanowiącym o skuteczności terapii homeopatycznej w przypadku tzw. wysokich rozcieńczeń można mówić wyłącznie w kontekście oddziaływania pola biologicznego.
W obszarze terapii homeopatycznej mieszczą się również leki rozcieńczeń niskich czyli zawierające nieznaczne ilości substancji pierwotnej, których przygotowanie (podobnie jak w przypadku rozcieńczeń wysokich) związane jest z tzw. dynamizacją – procedurą farmaceutyczną polegająca na wstrząsaniu roztworów, dokonywaną w sposób zautomatyzowany z użyciem urządzeń mechanicznych.

Homeopatia jako dyscyplina medyczna opiera się na fundamentalnych zasadach, do których odwołują się praktykujący homeopaci na całym świecie. Na przestrzeni ostatnich 150 lat pojawiło się kilka odrębnych podejść metodologicznych związanych z procedurą doboru leku homeopatycznego.

W naszej placówce w terapii homeopatycznej stosuje się metodologię opracowaną w wiodącym Ośrodku Klinicznym Homeopatii Klasycznej w Indiach.
Twórcą metody jest dr Rajan Sankaran – wybitny homeopata , którego osiągnięcia terapeutyczne mierzone są jakościowymi i ilościowymi sukcesami w terapii ostrych i przewlekłych schorzeń.

Metoda dr. Sankarana jest jedną z najbardziej efektywnych metod doboru leku homeopatycznego. Jest stosowana przez wiodących terapeutów z całego świata.
Międzynarodowa Szkoła Zaawansowanej Homeopatii (International Academy of Advanced Homeopathy) , której założycielem jest Dr Sankaran, umożliwia praktykującym homeopatom rozwijanie, doskonalenie terapeutycznych umiejętności oraz nade wszystko współdzielenie doświadczeń związanych ze stosowaniem ‘Sensation Method” w praktyce. Uczestnictwo w cyklu edukacyjnym Akademii przekłada się na właściwe podejście homeopaty oraz bezpieczeństwo i sukces w terapii pacjenta. 

Pliki do pobrania